XXII. Valné zhromaždenie NSS

25. – 26. apríla 2024 v Martine sa uskutoční 22. Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska.

Súčasťou Valného zhromaždenia bude vedecká konferencia Tradičná kultúra a inovácie z pohľadu etnológie: výskumné, muzeologické a terminologické otázky a súvislosti. Konferencia sa realizuje v spolupráci s Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. v rámci projektu VEGA 2/0051/22.

Hostiteľom a spolupracujúcou inštitúciou je Slovenské národné múzeum – Etnografické múzeum v Martine.