Kontakt

Národopisná spoločnosť Slovenska

Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: narodopisnaspolocnostslovenska@gmail.com

Bankový kontakt
IBAN: SK13 7500 0000 0040 0790 6049
Názov účtu: Národopisná spoločnosť Slovenska