Redakcia a redakčné rady

REDAKCIA

Hlavný redaktor

Juraj JANTO

juraj.janto@uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archeológie a kultúrnej antropológie

Redaktori

Dominika LEŠKOVÁ
dominika.leskova@uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archeológie a kultúrnej antropológie

Michal UHRIN
michal.uhrin@uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archeológie a kultúrnej antropológie

Kristína CICHOVÁ
kristina.cichova@savba.sk

Ústav etnológie a sociálnej antropológie, Slovenská akadémia vied, v.v.i.

DOMÁCA REDAKČNÁ RADA

Jana AMBRÓZOVÁ
jambrozova@ukf.sk

Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a folkloristiky

Martina BOCÁNOVÁ
martina.bocanova@ucm.sk

Univerzita Sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií

Daniel DRÁPALA
drapala@phil.muni.cz

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav európskej etnológie

Katarína KOŠTIALOVÁ
katarina.kostialova@umb.sk

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, Katedra sociálnych štúdií a etnológie

Nadja NOVÁKOVÁ
nadja.novakova@snm.sk

Slovenské národné múzeum v Martine

Katarína POPELKOVÁ
katarina.popelkova@savba.sk

Slovenská akadémia vied, Ústav etnológie a sociálnej antropológie

Blanka SOUKUPOVÁ
6446@mail.fhs.cuni.cz

Univerzita Karlova v Prahe, Fakulta humanitných štúdií

MEDZINÁRODNÁ REDAKČNÁ RADA

Nevena Škrbić ALEMPIJEVIĆ (Chorvátsko)
nskrbic@ffzg.hr

Zagrebská univerzita, Fakulta humanitných a sociálnych vied, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie

Martin BROCKI (Poľsko)
marcin.brocki@uj.edu.pl

Jagelovská univerzita v Krakove, Ústav etnológie a kultúrnej antropológie

Dmitrij FUNK (Rusko)
d_funk@iea.ras.ru

Lomonosovova Moskovská štátna univerzita, Fakulta etnológie

Chris KNIGHT (Veľká Británia)
chris.knight@live.com

University College London, Fakulta antropológie

László KÜRTI (Maďarsko)
kurti1953@gmail.com

Univerzita v Miskolcsi, Ústav aplikovaných sociálnych vied

Rajko MURŠIČ (Slovinsko)
rajko.mursic@ff.uni-lj.si

Univerzita v Ljubljane, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie

Andrei ZNAMENSKI (USA)
aznamenski@gmail.com

Univerzita v Memphise, Fakulta histórie