Etnológia v regiónoch 2. / NEHMOTNÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO V ŽIVOTE A TVORBE OSOBNOSTÍ Z REGIÓNOV SLOVENSKA

Ako výraz pripomenutia si 20. výročia vzniku Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v rámci UNESCO vydala Národopisná spoločnosť Slovenska s prispením Fondu na podporu umenia publikáciu.

Etnológia v regiónoch 2. / NEHMOTNÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO V ŽIVOTE A TVORBE OSOBNOSTÍ Z REGIÓNOV SLOVENSKA.

Voľne nadväzuje na publikáciu Etnológia v regiónoch (2019), ktorá predstavila 10 významných etnológov pôsobiacich v rôznych regiónoch Slovenska. Tentokrát sa autori zamerali na 10 osobností z mimoakademickej sféry, ktoré výnimočným spôsobom  sprístupňujú poznatky o tradičnej ľudovej kultúre Slovenska. Nová publikácia bude predstavená v rámci programu Valného zhromaždenia Národopisnej spoločnosti Slovenska v Martine (25. 4. 2024), kde bude možné ju aj zakúpiť.

Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.