Aktuálne číslo

ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY 2/2023

„Aktuálne číslo Etnologických rozpráv prináša k širokej problematike nehmotného kultúrneho dedičstva a folklorizmu špeciálnejšie zamerané štúdie reflektujúce predovšetkým inštitucionálne kompetencie starostlivosti o poznávanie a kvalitné sprístupňovanie fenoménov tradičnej ľudovej kultúry. Jana Ambrózová približuje výsledky analýzy, ako sa v primárnom a nižšom strednom vzdelávaní na Slovensku pracuje s informáciami o tradičnej hudobnej kultúre. Katarína Babčáková vyčerpávajúco charakterizuje inštitucionálnu starostlivosť o rozvoj scénického folklorizmu na pôde kultúrno-osvetových zariadení. Aj gros príspevkov v ostatných rubrikách aktuálneho čísla je venovaných konkrétnym podujatiam (napr. nový program Umeleckého súboru Lúčnica) či osobnostiam (napr. Věra Kovářů) folklorizmu.“

Želáme čitateľom inšpiratívne čítanie!

Hlôšková, H. 2023. Editoriál: Folklorizmus – súčasné kontexty. In. Etnologické rozpravy, vol. 30, no. 2, pp. 4-7. ISSN 2729-9759.