Aktuálne číslo

ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY 1/2024

Téma prvého čísla Etnologických rozpráv v roku 2024 je venovaná fenoménu vody v rozličných aspektoch, ktoré sú súčasťou ľudskej kultúry. Úvodná štúdia Juraja Janta sa zaoberá vodou ako témou bádania slovenskej etnológie a zahraničnej sociokultúrnej antropológie. Nasledujúca štúdia Ľuboša Kačírka upriamuje pozornosť na niektoré aspekty práce a života dunajských lodníkov v 70. a 80. rokoch 20. storočia. V prvej z esejí  Helena Galková sprostredkováva spomienky na haváriu na banskoštiavnických tajchoch vo februári 1977, pri ktorých hrozilo pretrhnutie hrádzi a záplava mesta. V ďalšom príspevku nám Adam Janto približuje z pohľadu prírodovedca – ekológa  význam vody z hľadiska fungovania ekosystémov. A napokon v tretej eseji upriamuje Daniela Hrončová našu pozornosť na klimatickú zmenu; prináša názory odborníkov, predstavuje stratégie jej zmierňovania na príklade bratislavských mestských častí a osvetu prostredníctvom ekologických sviatkov. V rubrike Osobnosti predstavuje Katarína Popelková jubilantov, etnológov Dušana Raticu a Juraja Zajonca.

Prajeme vám príjemné čítanie!

Juraj Janto, zostavovateľ