Výbor NSS

Národopisnú spoločnosť Slovenska v rokoch 2021 až 2024 vedie výbor v zložení:

Predsedníčka

PhDr. Katarína POPELKOVÁ, CSc.

Hospodárka

Mgr. Dominika LEŠKOVÁ

Členky výboru

PhDr. Martina BOCÁNOVÁ, PhD.
Mgr. Miriama BOŠEĽOVÁ, PhD.
Mgr. Lucia DITMAROVÁ, PhD.
Doc. PhDr. Hana HLÔŠKOVÁ, CSc.
Mgr. Mária MIZERÁKOVÁ
Mgr. Zuzana PANCZOVÁ, PhD.

Revízori

Mgr. Dita ANDRUŠKOVÁ, PhD.
Mgr. Juraj JANTO, PhD.