Kolektívni členovia

Kolektívnymi členmi NSS sú tieto inštitúcie: