Publikačná etika

Redakcia Etnologických rozpráv prijíma na posúdenie pôvodné, predtým nepublikované príspevky, ktoré sa v čase odovzdania na posúdenie nenachádzajú v inom recenznom konaní, ako aj anglickú verziu revidovaných príspevkov, ktoré už vyšli v národnom jazyku. V poslednom prípade sa od autora vyžaduje, aby túto skutočnosť pri ponúknutí textu oznámil redakcii.

Pri posudzovaní etických otázok, ktoré môžu vzniknúť v recenznom konaní, sa redakcia riadi princípmi vytvorenými vydavateľstvom Elsevier, ako sú sformulované na webovej stránke Publishing Ethics Resource Kit.