Vyhlásenie o voľnom prístupe

Časopis Etnologické rozpravy je vedecký časopis vychádzajúci dvakrát ročne s voľným prístupom podľa definície BOAI. Jednotlivé autorské texty podliehajú verejnej licencii [CC BY]. Obsah časopisu je voľne dostupný na verejnom internete. Každému užívateľovi verejného internetu je bezplatne povolené čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo adekvátne odkazovať na plné texty článkov, a to bez vyžiadania predchádzajúceho povolenia od vydavateľa časopisu alebo autora. Obsah všetkých čísiel od 2/2021 môže byť použitý na akýkoľvek účel, vrátane komerčného využitia.

Všetky obsahy Etnologických rozpráv od čísla 2/2021 sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Všetky obsahy Etnologických rozpráv do čísla 1/2021 sú čitateľom voľne dostupné v odborných a univerzitných knižniciach.

Bibliografia predchádzajúcich čísiel je dostupná v digitálnom archíve časopisu.

Autori si ponechávajú autorské práva na svoje príspevky bez obmedzení a nemajú žiadne poplatky v súvislosti s publikovaním.