Prihláška do NSS

Ak sa chcete prihlásiť do NSS, vyplňte prihlášku a pošlite ju na emailovú adresu spoločnosti: narodopisnaspolocnostslovenska@gmail.com.