Členské príspevky

Výška členského príspevku bola schválená

  • pre riadnych členov – 20 € ročne (študenti / dôchodcovia – 10 €);
  • pre kolektívnych členov – 25 € ročne;
  • čestní členovia členský príspevok neuhrádzajú.

Členské príspevky sa uhrádzajú bankovým prevodom na účet Národopisnej spoločnosti Slovenska: IBAN SK13 7500 0000 0040 0790 6049, ČSOB.

Do správy pre príjemcu uveďte rok, za ktorý uhrádzate členský príspevok, a meno člena NSS (napríklad v tvare: clenske 2023_Hudakova).

V prípade, ak platby nevieme identifikovať (od koho prišli a na aký účel), tak ich evidujeme ako dobrovoľný príspevok, nie ako členský príspevok.

Ak plánujete členský príspevok uhradiť prostredníctvom vkladu na pošte, dajte nám o tom vedieť.