História

SUPPLEMENT XXVI. Etnologických rozpráv venovaný 60. výročiu Národopisnej spoločnosti Slovenska

60. výročiu vzniku Národopisnej spoločnosti Slovenska bol venovaný Supplement XXVI. roč. Etnologických rozpráv, ktorý predstavil dve vybrané témy z dejín slovenskej etnológie.

Príspevok Tatiany Bužekovej Prežitky a štrukturalizmus „Magické usmrcovanie protivníka na diaľku“ v kontexte národopisného bádania na Slovensku reaguje na staršiu štúdiu o mágii, ktorú napísala Mária Kosová, jedna z najvýznamnejších osobností slovenskej etnológie a folkloristiky.

Príspevok Zuzany Beňuškovej 60 rokov Národopisnej spoločnosti Slovenska (1958 – 2018) je časovo zasadený do obdobia od 50. rokov 20. storočia až po súčasnosť a je zameraný na inštitúciu Národopisnú spoločnosť Slovenska.

Súčasťou Supplementu je aj fotografická príloha, ktorá mapuje významné udalosti a osobnosti Národopisnej spoločnosti Slovenska.