Contact

Národopisná spoločnosť Slovenska / Ethnographic Society of Slovakia

Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: narodopisnaspolocnostslovenska@gmail.com

Chairman:PhDr. Katarína Popelková, CSc.narodopisnaspolocnostslovenska@gmail.com
Manager:Mgr. Dominika Leškovánarodopisnaspolocnostslovenska@gmail.com

IBAN: SK13 7500 0000 0040 0790 6049
Account name: Národopisná spoločnosť Slovenska