Zborník z konferencie „SOCIALIZMUS A MESTO“

V septembri 2022 sa v Novej Dubnici uskutočnila konferencia s názvom ŽIVOT V MESTE POČAS SOCIALIZMU. Podujatie organizovali Katedra etnológie FiF UK v Bratislave, Národopisná spoločnosť Slovenska a mesto Nová Dubnica.

Z konferencie vyšiel zborník „SOCIALIZMUS A MESTO“ pod editorskou taktovkou Jujara Janta.

Výskum  života v období socializmu je aktuálnou a rozvíjajúcou sa bádateľskou oblasťou (nielen) slovenskej etnológie. Samostatnú a dôležitú tému predstavuje mestské prostredie, ktoré sa v rokoch 1948-1989, v súvislosti s masívnou urbanizáciou, podstatne menilo a bolo prostriedkom i výrazom riadenej modernizácie krajiny.

Na konferencii zazneli príspevky od  etnológov, sociológov, muzeológov a architektov zo Slovenska, Česka, Poľska a Bieloruska. Organizátori zvolili zámerne Novú Dubnicu, ktorá bola vybudovaná ako „vzorové socialistické mesto“ na zelenej lúke a predstavuje tak špecifické prostredie pre prebiehajúci etnologický výskum života v minulosti, kolektívnej pamäti a pod.

Prajeme Vám príjemné čítanie!