Zasadnutie výboru NSS

Dňa 8.12.2016 zasadal výbor Národopisnej spoločnosti Slovenska. Jeho členovia prerokovali dôležité otázky týkajúce sa práce spoločnosti a jej smerovania. Našich mladých kolegov a študentov  upozorňujeme na FB stránku spoločnosti, kde sa dozvedia aktuálne udalosti zo sveta etnológie. Upozorňujeme aj na možnosť stať sa členom NSS. Prihlášku na stiahnutie a tiež informácie o NSS nájdete na sociálnej sieti a na webovej stránke spoločnosti. O výsledkoch rokovania a aktivitách, ktoré sme naplánovali Vás budeme pravidelne informovať. http://ketno.ff.ucm.sk/docs/aktuality/NSS%20Trnava.jpg