XIX. Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV

15. októbra sa v Čadci konalo Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska. Na stretnutí podala Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. podrobnú správu o činnosti spoločnosti, jej úspechoch a problémoch, ktoré riešila v predchádzajúcom volebnom období. Súčasťou stretnutia boli aj voľby nového predsedu a výboru NSS. xix