XIX. Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV

15. októbra sa v Čadci konalo Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska. Na stretnutí podala Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. podrobnú správu o činnosti spoločnosti, jej úspechoch a problémoch, ktoré riešila v predchádzajúcom volebnom období. Súčasťou stretnutia boli aj voľby nového predsedu a výboru NSS. Predsedníčkou NSS sa stala PhDr. MARTINA BOCÁNOVÁ, PhD. Členmi nového výboru sú v nasledujúcom pracovnom období : Mgr. DAGMARA BACOVÁ Mgr. DITA CSÜTÖRTÖKYOVÁ Mgr. Maroš DEMKO PhDr. MÁRIA HALMOVÁ doc. PhDr. MARGITA JÁGEROVÁ, PhD. Mgr. JURAJ JANTO, PhD. Mgr. KATARÍNA KOŠTIALOVÁ, PhD. Doc. Mgr. KATARÍNA NOVÁKOVÁ, PhD. Mgr. EVA ŠEVČÍKOVÁ Mgr. SOŇA ŠTANGOVÁ Ďakujeme všetkým, ktorí pracovali v spoločnosti v predchádzajúcom období a držíme palce novej predsedníčkei a výboru NSS. Želáme veľa pracovných úspechov a tvorivosti. 22 23 24