WikiEdit – Ľudová kultúra na Slovensku

NSS začala so spoluprácou na projekte nazvanom WikiEdit na tému Ľudová kultúra na Slovensku. Jeho hlavným cieľom bude rozšíriť heslá týkajúce sa ľudovej kultúry na na internetovej encyklopédii sk.wikipedia.org. Wikipédia je najčastejšie využívaná internetová encyklopédia. Existuje veľké množstvo jej jazykových verzií, ktoré sa viažu na určitú krajinu, kultúru, tradície. Na základe spoločného výberu odborníkov na tému ľudová kultúra, redaktorov Wikipédie a novinárov bude za pomoci dobrovoľníkov z radov verejnosti spracovaných 20 hesiel priamo súvisiacich s danou témou. Spracujeme a doplníme 10 existujúcich hesiel a vytvoríme 10 nových hesiel.