Výška členského príspevku

Členský príspevok do NSS je od 1. 1. 2012 zvýšený na 15,- eur na jeden kalendárny rok. Výška príspevku bola prerokovaná a schválená na Valnom zhromaždení. prosíme všetkých členov, aby si príspevky za rok 2012 uhradili podľa pokynov v mailovej komunikácii, pod svojim členským číslom.