Veľký úspech pre Národopisnú spoločnosť Slovenska!

Národopisná spoločnosť Slovenska akreditovaná do funkcie poradkyne Medzivládneho výboru Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Tlačovú správu nájdete na nasledujúcom odkaze. NSS akreditovana