Velehrad

FF UCM Vás pozýva na výstavu, ktorú  pripravilo Slovácke múzeum v Uherskom hradišti. Väčšia časť výstavy je venovaná histórii Velehradu, cisterciánskemu kláštoru, založeného v roku 1205 a najmä Velehradu ako centru dialógu medzi východnými a západnými Slovanmi. Vernisáž výstavy Cyrilometodský Velehrad sa uskutočnila v pondelok 10.10.2016 o 13.00 hodine na prízemí budovy UCM, námestie J. Herdu 2. Výstavu slávnostne otvoril rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSC., mim. prof., a riaditeľ Slováckého muzea v Uherském Hradišti PhDr. Ivo Frolec. Podujatím sprevádzala jej spoluautorka PhDr. Blanka Rašticová, historička Slováckeho múzea. Atmosféru spríjemnil univerzitný spevokol UniTTY. Výstava je prístupná pre verejnosť každý piatok od 10.00 – do 15.00 hod v priestoroch Univerzity na prízemí do konca februára 2017. Súčasťou výstavy sú voľne dostupné katalógy o výstave a histórii pri príležitosti 1150-teho výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Dielo bolo financovaná Európskou úniou – Európskym fondom pre regionálny rozvoj z Fondov mikroprojektov spravovaného Regiónom Biele Karpaty a Zlínskym krajom. cyrilometodejsky_velehrad