Valné zhromaždenie NSS – zápisnica

Vážení členovia NSS, v prílohe nájdete zápisnicu z Valného zhromaždenia Národopisnej spoločnosti Slovenska, ktoré sa konalo v septembri 2017 v Párnici. Zápisnica z VZ NSS-Párnica