Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska

Valné zhromaždenie NSS sa koná v Párnici 7. – 9.9.2017. Program Párnica