UNESCO

19.6.2017 bola predsedníčka NSS PhDr. Martina Bocánová, PhD. menovaná Ministerstvom kultúry SR za členku Odbornej komisie pre posudzovanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.