Tradične príjemné stretnutie na Veľkej Javorine

6. stretnutiu členstiev Českej národopisnej spoločnosti (ČNS) a Národopisnej spoločnosti Slovenska (NSS) na Veľkej Javorine v sobotu 7. októbra 2023 prialo počasie. I keď na vrchole fúkal silnejší vietor, na radosti z kolegiálno-priateľského stretnutia to neuberalo.

Účastníci stretnutia na vrchole Veľkej Javoriny, zľava: J. Zajonc, H. Hlôšková, J. Gaburová, H. Bakaljarová, K. Popelková, J. Nosková, J. Woitsch, A. Mann, J. Pospíšilová, P. Popelka, H. Beránková. Foto A. Mann.

Za Českú národopisnú spoločnosť sa zúčastnili: Jiří Woitsch (predseda ČNS), Helena Beránková, Jana Nosková, Jana Pospíšilová, Pavel Popelka a Lucie Uhlíková, za Národopisnú spoločnosť Slovenska: Katarína Popelková (predsedníčka NSS), Jasna Gaburová, Hana Hlôšková, Arne Mann a Juraj Zajonc. Na vrchole Veľkej Javoriny sme odovzdali pozdravy kolegýň a kolegov, ktorí sa na stretnutí nemohli zúčastniť, zaspievali naše hymny, pripili si na stále výborné pracovné i priateľské vzťahy, ochutnali prinesené dobroty (tu sa zaskvela nová účastníčka Jasna). Potom sme zišli na Holubyho chatu, kde sme v intenzívnych debatách pokračovali.

O termíne stretnutia na Veľkej Javorine v roku 2024 budeme členstvá ČNS a NSS včas informovať.

Hana Hlôšková

Účastníci stretnutia pred Holubyho chatou, zľava: P. Popelka, J. Gaburová, K. Popelková, H. Hlôšková, J. Zajonc, H. Bakaljarová, L. Uhlíková, H. Beránková, J. Pospíšilová. Foto A. Mann.