ŠVOČ/ŠVOUČ

Národopisná spoločnosť Slovenska spolu s Katedrou etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave Vás pozýva na celoslovenské kolo ŠVOČ/ŠVOUČ na ktorom sa zúčastnia študenti etnológie, folkloristiky a muzeológie z Trnavy, Bratislavy, Nitry a Banskej Bystrice.