Štvrté spoločné podujatie ČNS a NSS – tiež v tieni korony

Časť účastníkov stretnutia na vrchole Veľkej Javoriny. Zľava v podrepe: J. Nosková, M. Pavlásek, H. Beránková, R. Malach, A. Kalivodová. Zľava stojaci: J. Pospíšilová, M. Válka, J. Kopřivová, L. Hladký, H. Hlôšková, P. Popelka, B. Přikryl, J. Woitsch a syn, M. Vrzgulová, K. Popelková, M. Jágerová, J. Zajonc, A. Křížová, P. Kříž, foto: K. Kalivoda
  Keď sa v marci tohto roku konalo Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska online formou, verili sme, že aspoň tradičné – už štvrté – stretnutie členstiev a priaznivcov Národopisnej spoločnosti Slovenska a Českej národopisnej spoločnosti bude „naživo.“ A podarilo sa! 25. septembra 2021 sa nás o 12,00 na Veľkej Javorine stretlo viac ako dvadsať – niektorí i na bicykloch či pešou túrou. Predsedovia Spoločností – PhDr. Katarína Popelková, CSc. (NSS) a PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (ČNS) účastníčky a účastníkov pozdravili príhovormi, zaspievali sme si českú a slovenskú hymnu a prechádzkou sme zišli na Holubyho chatu občerstviť sa a porozprávať. K príjemnej atmosfére isto prispelo aj  slnečné počasie skorej jesene. V skupine dvanástich účastníkov (etnografi, folkloristky, historici i psychologička a inžinier) týždenného putovania po Slovensku – od Čiernej nad Tisou po Veľkú Javorinu – doznievali aj dopoludňajšie hlboké zážitky z návštevy pamätníka na Bradle. Veríme, že na priateľskom a kolegiálnom stretnutí členstiev a priaznivcov Českej národopisnej spoločnosti a Národopisnej spoločnosti Slovenska na Veľkej Javorine sa 24. septembra 2022 o 12,00 zase stretneme v hojnom počte, plnom zdraví a dobrej pohode. O návrhu rozšíriť program o spoločenské posedenie a prenocovanie v príjemnom prostredí v neďalekej Podkylave Vás budeme informovať s dostatočným predstihom.   Hana Hlôšková  
K. Popelková (predsedníčka NSS) a J. Woitsch (predseda ČNS), foto: J. Pošpíšilová
 
Pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti – jeden z pamätníkov na vrchole Veľkej Javoriny, foto: B. Přikryl