Sto rokov od narodenia etnografa Adama Prandu

A. Pranda
Archív ÚESA SAV

PhDr. Adam Pranda, CSc. (*20. 5. 1924 Snežnica ˗ †28. 8. 1984 Bratislava)

20. mája 2024 uplynulo sto rokov od narodenia etnografa Adama Prandu.

Adam Pranda vyštudoval odbory slovenčina a filozofia na FF UK v Bratislave. Po pracovnom pôsobení vo Vedeckých ústavoch mesta Bratislava a ako vedúci výskumného oddelenia ÚĽUV-u pracoval od roku 1961 v Národopisnom ústave SAV až do náhleho predčasného skonu v roku 1984. Iniciačný podiel má jeho práca na vzniku Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska I., II. Externe prednášal na FF UK v Bratislave. V roku 1958 stál pri zrode Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV, ktorej predsedom bol dve funkčné obdobia od roku 1969 do roku 1975.

Predmetom jeho vedeckého bádania bola problematika ľudového výtvarného prejavu, kovoroľníctva, regionalistiky. Významný je jeho prínos aj do problematiky teórie a metodológie etnografie. Početnými príspevkami sa venoval tiež popularizácii tradičnej ľudovej kultúry a výsledkov jej výskumu. Vedecké práce i popularizačné diela Adama Prandu získali viaceré významné ocenenia.

Národopisná spoločnosť Slovenska udeľuje na jeho počesť Cenu Adama Prandu za významný počin v oblasti spoločenskej aplikácie etnologických a antropologických poznatkov.

Osobnú spomienkovú reflexiu žiaka Adama Prandu, etnológa Petra Salnera, si môžete prečítať TU.

Laudačný text k nedožitej storočnici Adama Prandu, ktorého autorom je Martin Lukáč, doktorand Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., si môžete prečítať TU.