Správa o hospodárení NSS za roky 2008-2011

Správa o hospodárení bola prednesená na Valnom zhromaždení NSS 25.5. 2011 a schválená všetkými zúčastnenými členmi. Správa o hospodárení NSS 2008-2011