Spoločenský večer spojený s ocenením vedeckej práce

15. októbra 2014 sa konal po náročnom pracovnom dni spoločenský večer na ktorom boli odovzdané ocenenia za vynikajúcu prácu v odbore. Všetkým oceneným blahoželáme! 6 7 8 9