Slovenský národopis 3/2015

Vyšlo nové číslo Slovenského národopisu, ktoré  je venované aktuálnej téme konšpiračných teórií. O tom, že ide o vážnu tému na pomedzí viacerých vedeckých disciplín, svedčia nielen príspevky etnológov Z. Panczovej, V. Bahnu a K. Rabatinovej, ale aj experimentálnych psychológov I. Ruisela a M. Jurkoviča. Texty si môžete stiahnuť na hlavnej stránke Ústavu etnológie SAV.