Slovenský národopis 1953 – 2002

Obraciame vašu pozornosť na dôležitú publikáciu, ktorá je nevyhnutná pre orientáciu v dejinách našej vednej disciplíny a vedeckých témach, ktoré spracúva. V týchto dňoch vo vydavateľstve ZING PRINT Bratislava vyšlo dielo Juraja Zajonca, Marianny Mészaroszovej a Ingrid Kostovskej : Slovenský národopis. 1953 – 2002. Publikáciu je možné n ájsť aj v elektronickej podobe na webovej stránke Ústavu etnológie SAV www.uet.sav.sk/?q=sk/slovensky-narodopis-1953-2002-bibliografia   28