Projekt formovania Etického kódexu

Na Katedre etnológie a etnomuzikológie v Bratislave pracuje tým odborných pracovníkov pod vedením doc. PhDr. Hany Hlôškovej, PhD. s podporou Národopisnej spoločnosti Slovenska na vypracovaní Etického kódexu aplikovateľného v našej vednej disciplíne. Po uzatvorení prvej fázy prác bude predložený na širšiu spoločenskovednú diskusiu. Vyjadriť sa budete môcť k tejto téme aj prostredníctvom ankety, ktorá bude dostupná na stránke NSS. Všetky informácie aktuálne zverejníme na sociálnej sieti a zašleme členom prostredníctvom mailovej pošty. 20