Projekt formovania Etického kódexu

Pod vedením doc. RNDr. Tatiany Bužekovej, PhD. pracujú odborníci na príprave Etického kódexu aplikovateľného v našej vednej disciplíne. Aktívne na ňom participuje aj pracovná skupina, ktorá sa sformovala na Katedre etnológie a muzeológie v Bratislave pod odborným vedením doc. PhDr. Hany Hlôškovej, PhD. Po uzatvorení prvej fázy prác bude predložený na širšiu spoločenskovednú diskusiu. Vyjadriť sa budete môcť k tejto téme aj prostredníctvom ankety, ktorá bude dostupná na stránke NSS. Všetky informácie aktu&aacu te;lne zverejníme na sociálnej sieti a zašleme členom prostredníctvom mailovej pošty.

20