Prof. Podolák už nie je medzi nami ….

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 15. februára 2017, vo veku nedožitých 91 rokov náhle skonal Dr. h. c.  Prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc. PARTE prof. Podolak