Prezentácia aktuálnych publikácií

Okrem iných aktivít sa počas troch októbrových dní konala aj prezentácia aktuálne vydaných publikácií z pracovísk univerzít v Bratislave, Trnave a Nitre, múzeí a iných inštitúcií. Na stretnutí bolo možné vidieť bohatú, rozmanitú a kvalitnú odbornú literatúru, ktorá je dôkazom neutíchajúceho pracovného nasadenia mnohých etnológov a folkloristov. 12 13 14 15