Pracovné zasadnutie výboru NSS

12. februára 2015 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie výboru NSS. Na stretnutí boli prerokované najzávažnejšie otázky, ktoré sa týkajú Národopisnej spoločnosti Slovenska. V prvej fáze svojho pôsobenia sa výbor orientuje na revíziu inštitúcie vo všetkých jej oblastiach. Momentálne prebieha proces aktualizácie dostupných informácií o členoch NSS a kontaktov na jednotlivcov i inštitúcie. Na zasadnutí sa výbor osobitne zaoberal koncepciou a orientáciou Etnologických rozpráv ako aj ďalších perspektív a inovačných možností, ktoré sa dajú uplatniť v Národopisnej spoločnosti Slovenska. 16 17 18