Pilotná online prednáška organizovaná Výborom NSS úspešne zrealizovaná!

V utorok 29. júna 2021 sa v podvečerných hodinách uskutočnila prvá online prednáška organizovaná Výborom Národopisnej spoločnosti Slovenska. Naše pozvanie prijala etnologička a múzejná pracovníčka Záhorského múzea v Skalici – Mgr. Dita Andrušková, PhD.

V prednáške spojenej s audiovizuálnou prezentáciou sa prednášajúca okrem priebehu príprav a realizácie výstavy “Rodina v tradičnej kultúre Záhoria”, ktorá, mimochodom, získala aj Cenu NSS v kategórii výstavná a expozičná činnosť za roky 2018 – 2020, venovala aj všeobecnejším otázkam spojeným s prezentačnou činnosťou múzea v prípade, ak predmetom sprístupnenia verejnosti sú javy a artefakty spájané s oblasťou nazývanou ľudová kultúra.

Úprimne ďakujeme skvelej hostke za to, že sa odhodlala byť „prvolezkyňou“ a zúčastniť sa tejto pilotnej online prednášky ako hlavná rečníčka a virtuálne nás previedla vizuálne a obsahovo pútavou výstavou.

Ak by ste mali záujem a chceli by ste si k výstave doplniť ďalšie informácie, Záhorské múzeum pripravilo veľmi zaujímavú sériu štyroch krátkych videí priamo z výstavy. Videá sú dostupné cez tento odkaz: https://lnk.sk/ifk4

A ak by ste mali záujem výstavu “Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria” navštíviť aj osobne, v Záhorskom múzeu v Skalici bude sprístupnená do 15. 8.2021. V mene  organizátorov vás srdečne pozývame!

Zároveň by sme sa chceli poďakovať našim priaznivcom, ktorí prednášku sledovali prostredníctvom YouTube kanála NSS a ktorí sa aj aktívne zapojili do diskusie. Záznam z prednášky je dostupný na YouTube kanáli NSS cez tento odkaz: https://lnk.sk/hmya

Technická a propagačná podpora podujatia: Miriama Bošelová a Lucia Ditmarová. Moderátorka podujatia: Miriama Bošelová.

*Online prednášky sú nový projekt Výboru NSS z mája roku 2021. Projekt má slúžiť na vytvorenie priestoru na bezprostredné šírenie najnovších informácií, poznatkov a odborných skúseností v rámci členstva, priaznivcov a priateľov Národopisnej spoločnosti Slovenska, ale aj smerom k záujemcom z okruhu širokej verejnosti. Online vystúpenie ako prezentačný formát ponúkame všetkým členkám a členom NSS. Ak sa medzi vami nájdu takí, ktorých možnosť zaujala a máte záujem tento priestor využiť, neváhajte a skontaktujte sa s Výborom NSS prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorá je dostupná na webstránke NSS v sekcii “Kontakt”.

Tešíme sa na všetky aktivity, ktoré nás spoločne čakajú!

Výbor Národopisnej spoločnosti Slovenska