PF 2023

Národopisná spoločnosť Slovenska želá svojim členkám a členom, partnerom a priaznivcom do nového roka 2023 zdravie, šťastie a veľa zdaru!