PF 2019

Príjemný a úspešný rok 2019 všetkým členom a priaznivcom NSS praje HV NSS.