NSS súčasťou 9. zasadnutia Valného zhromaždenia zmluvných strán dohovoru UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v Paríži

V dňoch 5. – 7. júla 2022 prebehlo v Paríži 9. zasadnutie Valného zhromaždenia zmluvných strán dohovoru UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. Národopisnú spoločnosť Slovenska na ňom zastupovala naša členka Jana Ambrózová.  NSS je jedinou akreditovanou neziskovou organizáciou zo Slovenska. ICH NGO Forum – platforma združujúca neziskové organizácie akreditované v rámci Dohovoru 2003 – mala počas celého podujatia viacero samostatných podujatí. Jedným z nich bolo uvedenie ďalšieho dielu edície #Heritage alive, venovaného hudobným nástrojom. Výrazným benefitom bolo nadviazanie kontaktov s viacerými neziskovými organizáciami s dlhodobou skúsenosťou s napĺňaním poslania 2003 Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. Výnimočným sa Valné zhromaždenie stalo vďaka skutočnosti, že Slovenská republika kandidovala do Medzivládneho výboru nehmotného kultúrneho dedičstva (MV NKD) – a uspela. SR sa tak stala členom 24-členného Výboru NKD po prvýkrát v histórii. Svojho 4-ročného mandátu sa ujme 28. novembra 2022 počas 17. zasadnutia Výboru NKD v Maroku. SR bude vo Výbore NKD zastupovať expertka Ľubica Voľanská z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. Národopisná spoločnosť bola vďaka štipendijnej podpore Fondu na podporu umenia stabilným partnerom slovenskej delegácie. Tú v Paríži reprezentovali zástupcovia Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR a Centra pre tradičnú ľudovú kultúru. NSS tým signalizuje vážny záujem NSS aktívne sa podieľať na reprezentácii Slovenska v rámci medzinárodného UNESCO diskurzu, súčasne aktívne sa podieľať na napĺňaní poslania Dohovoru na Slovensku. Foto: Jana Ambrózová