NSS podporuje projekt Digitálny fond TĽK

NSS podporuje projekt Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry, ktorý prebieha aktuálne v roku 2015. Hlavným cieľom projektu je inventarizácia, zber a digitalizácia kultúrnych objektov z oblasti TĽK na Slovensku a ich sprístupnenie verejnosti. Viac informácií : http://www.ludovakultura.sk   19