NSS na 17. zasadnutí Medzivládneho výboru v marockom Rabate

V dňoch od 28. novembra do 3. decembra 2022 sa v Marockom Rabate uskutočnilo 17. zasadnutie Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.  Národopisnú spoločnosť Slovenska na ňom zastupovala naša členka Jana Ambrózová, a to vďaka štipendijnej podpore Fondu na podporu umenia.

NSS je jedinou akreditovanou neziskovou organizáciou zo Slovenska a členom tzv. ICH NGO Forum – platformy neziskových organizácií založenej v rámci Dohovoru 2003 UNESCO. 

ICH NGO Forum počas celého podujatia (ktoré pre neziskové organizácie začalo už 27. 7. 2023) realizoval viacero paralelných aktivít zameraných na rozličné problémy neziskového sektora vo vzťahu k Dohovoru 2003 – vedeckú konferenciu, prezentáciu publikácií, zasadnutia pracovných skupín. Pracovné skupiny (celkovo 6, resp. 7) sú vnútornými menšími zoskupeniami niektorých členov za účelom napĺňania parciálnych cieľov Dohovoru (výskum, technológie a NKD, duševné vlastníctvo, etické princípy a pod.). Všetkých sme sa zúčastnili, pričom sa nám podarilo stať sa členom Pracovnej skupiny „Research“ (výskum NKD), ktorá v Rabate predstavila výsledok svojej poslednej činnosti – Web Dossier on Intangible Cultural Heritage and sustainable tourism – online príručka o vzťahu a dopadoch turizmu na stav a ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. Veríme, že NSS sa aktívne zapojí do jeho ďalšieho rozvíjania (rozširovanie textovej časti, preklad do slovenského jazyka).

Zasadnutie v Rabate prinieslo okrem ďalších skvelých kontaktov s potenciálnymi partnermi neziskového sektora (Dánsko, Holandsko, Fínsko, Poľsko) a úspešnej reprezentácie Slovenska aj vynikajúce správy: výbor schválil zápis prvku Tradície spojené s chovom koní plemena lipican do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Ide o nadnárodnú nomináciu, ktorú pod vedením Slovinska spoločne pripravili: Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Taliansko.

Pracovnú cestu formou štipendia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Ďakujeme. 

Foto: Jana Ambrózová