Výbor NSS pri SAV na obdobie 2011-2014

Predsedníčka: doc. PhDr. Hana HLÔŠKOVÁ, CSc. Tajomníčka: PhDr. Katarína NOVÁKOVÁ, PhD. Hospodárka: Mgr. Soňa ŠTANGOVÁ Členovia: Mgr. Dagmara BACOVÁ Mgr. Maroš DEMKO PhDr. Mária HALMOVÁ PhDr. Margita JÁGEROVÁ, PhD. PhDr. Katarína KOŠTIALOVÁ, PhD. Mgr. Eva ŠEVČÍKOVÁ doc. PhDr. Ivana ŠUSTEKOVÁ, PhD.