Nové číslo Slovenského národopisu

Prvé číslo Slovenského národopisu v roku 2015 prináša tri zaujímavé články: z oblasti komparatívnej folkloristiky (od Józsefa Liszku), o kooperácii roľníkov v Srbsku (Martin Hulín), aj o kognitívnych základoch postupov proti urieknutiu (Jana Melúchová). K tomu patrí aj výnimočne veľké množstvo správ a recenzií. Prajeme príjemné čítanie. Číslo si môžete stiahnuť vo formáte pdf na stránke Úet SAV: www.uet.sav.sk 29