Nominácie členov odbornej komisie

Národopisná spoločnosť Slovenska reagovala na výzvu Ministerstva kultúry SR a nominovala Doc. H. Hlôškovú, CSc., PhDr. K. Koštialovú, PhD., PhDr. M. Priečka, PhD, Doc. M. Jágerovú, PhD. a PhDr. M. Meššu na členov odbornej komisie Fondu na podporu umenia. O výsledkoch výberového konania vás budeme informovať.