Národné osvetové centrum nemá prázdniny!

Národné osvetové centrum nemá prázdniny! V auguste vyjde druhé číslo časopisu pre amatérske divadlo a umelecký prednes Javisko. Témou tohto čísla bude digitalizácia divadla a súťažná sezóna 2016 s hodnoteniami prehliadok amatérskeho divadla a umeleckého prednesu. NOC pripravuje pre vás najstarší festival neprofesionálneho divadla v Európe – Scénická žatva 2016, ktorý sa uskutoční 26.- 30. augusta v Martine. Čakajú vás vystúpenia takmer sto divadelných súborov a jednotlivcov z celého Slovenska, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na okresných, krajských i celoštátnych prehliadkach. Viac informácií nájdete na stránke NOC. NOC august 2016