„Mojim národom!“ Príbehy z veľkej vojny.

Trnavský samosprávny kraj, Vlastivedné múzeum v Galante, Slovenské národné múzeum, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku a občianske združenie Tradície a hodnoty Vás pozývajú na výstavu o udalostiach 1. svetovej vojny. Tešíme sa na Vašu účasť! Mojim národom Príbehy z veľkej vojny, Plagát slov. Népeimhez Történetek a nagy háborúból, Plakát magyar