Mesto – medzinárodná vedecká konferencia

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave v spolupráci s Národopisnou spoločnosťou Slovenska a Katedrou sociálnych štúdií a etnológie (Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FF UMB) Vás pozývajú na konferenciu s názvom Mesto. Viac informácií nájdete v priečinku Aktuálne.