Medzinárodná vedecká konferencia

Katedra etnológie a folkloristiky UKF v Nitre a Národopisná spoločnosť Slovenska si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Kalendárna obyčajová kultúra v mestskom a vidieckom prostredí v súčasnosti“, ktorá sa bude konať v dňoch 07. 04.2016 – 08.04.2016 v Nitre. program.konferencia